ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κυριακή 27 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ  ΕΡΓΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Το Επιμένουμε Ελλάδα Ν.Π.Ι.Δ. συστήθηκε σαν ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο τον Αύγουστο του 2009 ενώ η «Υπόστασή του Προτοιμαζόταν» από το 2006. Σκοπός του  να προβάλλει το Ελληνικό Πολιτιστικό Αγαθό αλλά και τις Ομορφιές της Ελλάδας  που αποτελούν τη….. Θεατρική Σκηνή…..  «Του Πολιτισμού» » της Ελλάδας, με την χρήση κάθε είδους τεχνολογίας, ηλεκτρονικής, ψηφιακής, ΤΠΕ.

Μετά μια Πενταετή πιλοτική προετοιμασία του Τομέα Ηλεκτρονικής Προβολής του Πολιτιστικού Αγαθού της Ελλάδας, Ο Νεοϊδρυθείς Φορέας, βρίσκει τον εαυτό του στην ίδια πορεία με το Υπουργείο Πολιτισμού που σήμερα έχει ως πολιτική του να  χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της ψηφιακής τεχνολογίας, για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.    

Α) Know How :
Το Επιμένουμε Ελλάδα ΝΠΙΔ, προικίσθηκε την περίοδο προετοιμασίας 2006-2010, με τη σημαντικότερη δυνατή «επένδυση».  Το Know How που αναπτύχθηκε στους προσδιορισμένους στόχους και έργο, που συμπεριλαμβάνει :
1)    ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: α) Τη Γνώση του αντικειμένου β) Τη γνώση πάνω στη διαθέσιμη τεχνολογία  γ) Τη δυναμική και τη συμπεριφορά των ανθρώπινων δικτύων που δρούν με και γύρω από την τεχνολογία  δ) Τις Δυνατότητες και τα όρια των ψηφιακών μέσων (που συνεχώς αλλάζουν)
2)    ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ :  Το πώς η Κοινωνία δέχεται το μέσο για να προβάλλει τα αγαθά της , αλλά και όλο το φάσμα των συμπεριφορών της Ελληνικής Κοινωνίας  γύρω από τη χρήση της, όχι ως μέσου προς κατανάλωση, αλλά ως εργαλείου προς Ανάπτυξη.
3)    ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ : Η Διεθνής απήχηση είναι τεράστια και η αποτελεσματικότητα στα Target Groups που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, τεράστια και συνεχώς αυξανομένη.4)                ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ : α) Προσωπικά Δεδομένα  β) Χρήση ψηφιοποιημένου Αγαθού για μη εμπορικές χρήσεις.

 Τα ηγετικά και τα τεχνικά μας στελέχη, παρακολούθησαν συνέδρια που αφορούσαν τον καθορισμό του Νομικού καθεστώτος τόσο για την χρήση των Καμερών Τοπίου, όσο και για το ψηφιοποιημένο Πολιτιστικό Αγαθό για μη εμπορικές χρήσεις. 


Β) ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΕΚΑ WEBCAMS (ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ)

Το Επιμένουμε Ελλάδα ΝΠΙΔ, «κάθεται πάνω» σε ένα ολοκληρωμένο Πιλοτικό Πρόγραμμα ΔΕΚΑ Webcams, που συνδέουν και προβάλλουν ζωντανά από το Διαδίκτυο, 24 ώρες το 24ωρο με χρήση ψηφιακής Τεχνολογίας το Ελληνικό Πολιτιστικό Αγαθό και τις Ομορφιές της Πατρίδας μας στον Κόσμο ολόκληρο. 
Οι Κάμερες του Πιλοτικού Προγράμματος προβάλλονται από τη Πύλη www.hellenic-foundation.gr

ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ : Η επιχορηγούμενη από τον ΕΟΤ και το ΥΠΟΤ εκπομπή Μένουμε Ελλάδα, ήταν η πρώτη και ταυτόχρονα επιτυχής μας συνεργασία, λόγω της αρίστης ποιότητας της εικόνας και των μέσων που χρησιμοποιούνται από το Ε.Ε.  (βλ επισ/νο έγγραφο)

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ :  Το Έργο δεν περιλαμβάνει μόνο ζωντανή εικόνα, αλλά προβλέπει σε κάθε ζωντανή εικόνα να παρατίθεται ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο αρχείο, πρωτότυπο ή σε σύνδεσμο, που να καλύπτει όλα τα επίπεδα , από την απλή πληροφορία μέχρι τη γνώση και την παράθεση δεδομένων κατάλληλων ακόμη για χρήση και σε Πανεπιστημιακή Έρευνα.

Γ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠ ΠΟ Τ για ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ , Μηδενικού Δημοσιονομικού Αποτελέσματος
Η Μελέτη Συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού (Γραφείο Υπουργού και ΟΠΕΠ τον Αύγουστο 2009) και στο Υπουργείο Τουρισμού (Υπουργό και Γενικό Γραμματέα 11/8/2009 ΑΠ 406) και κατετέθη ξανά στο ΥΠ ΠΟ δια της Ιεραρχίας με τη Νέα Κυβέρνηση

προσαρμοσμένη στα νέα δημοσιονομικά δεδομένα του ΥΠ ΠΟ, ως Έργο Μηδενικού Δημοσιονομικού Αποτελέσματος, με χρηματοδότηση από Το ΕΣΠΑ, κάλυψη όλης της Χώρας, και πάντα με διεθνή εμβέλεια.

Η Μελέτη αυτή με πλήρη τεκμηρίωση έχει το λεπτομερή σχεδιασμό του Έργου που δεν περιορίζεται στην ζωντανή προβολή εικόνας αλλά στην εικόνα παρατίθενται και ψηφιακά αρχεία από κάθε είδους πληροφορία μέχρι στοιχεία για επιστημονική έρευνα.

Δ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ για ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Έχει συνταχθεί Μελέτη Πρόταση για κάλυψη Ελληνικής Επαρχίας με ειδικό αντικείμενο στο Χώρο του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Έχει εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη και η συνέργεια της Ελληνικης Περιφερειας.


Ε) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ.
Το Επιμένουμε Ελλάδα, εκλήθη και παρουσίασε Εισήγηση, σε Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη  25,26 και 27 Απριλίου 2010. Η Εισήγηση αφορούσε τη χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας για τη προβολή του Πολιτιστικού Αγαθού και του Τουριστικού Προϊόντος μιας Χώρας, με Case Study την Ελλάδα.


ΣΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  : Το Επιμένουμε Ελλάδα προσδοκά :
1.την Υλοποίηση της Εθνικής Κάλυψης, Διεθνούς Εμβέλειας έργου για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί Μελέτη Πρόταση στο ΥΠ ΠΟ, με Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και Πολιτιστική Χορηγία.
2. Την Υλοποίηση του «Μικρής Κλίμακας» Περιφερειακής Κάλυψης – Διεθνούς Εμβέλειας Έργου με ειδικό αντικείμενο,  με επιχορήγηση από το ΥΠ ΠΟ.


Ο Πρόεδρος